pracownicze.com.pl

Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika cudzoziemca?

Zanim dojdzie do zatrudnienia imigranta, pracodawca musi zwrócić uwagę na kilka kwestii, by nie zostać obciążonym przykrymi sankcjami.

Od czego zacząć?


Jeżeli chcesz powierzyć pracę cudzoziemcowi, powinieneś sprawdzić, czy jest on w posiadaniu dokumentu uprawniającego do pobytu oraz do podejmowania pracy na terenie naszego kraju. Kopia takiego papieru, musi być przechowywana przez pracodawcę aż do momentu zakończenia stosunku pracy przez cudzoziemca.

Jaką umowę wybrać?

Typ spisanej umowy powinien być adekwatny do charakteru wykonywanej przez imigranta pracy. Nie wolno zawierać umowy o dzieło w celu obejścia przepisów kodeksu pracy, niektórzy sądzą bowiem, że mogą w ten sposób obniżyć koszty zatrudnienia cudzoziemca.

Rodzaj umowy musi być wybierany w sposób uwzględniający wszystkie okoliczności i być zgodny z potrzebami firmy oraz rynku branżowego. Umowa cywilnoprawna nie może być substytutem umowy o pracę, kiedy to ta druga powinna być obowiązującą. Takie działanie to naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.

Co zrobić po podpisaniu umowy?

Jeżeli została spisana umowa o pracę albo umowa zlecenie, należy zgłosić ją w celu objęcia obcokrajowca ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Nieprzekraczalny jest okres 7 dni, które liczone są od terminu rozpoczęcia pracy.

Ponadto umowa taka jest obciążona obowiązkiem comiesięcznego, terminowego odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca objęty jest wskazaniami związanymi z prawem podatkowym, tj. kalkulowaniem, pobieraniem i wpłacaniem zaliczek na rzecz podatku dochodowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ

48 669-670-970
48 502-312-129
48 695-781-861 - serwis

GODZINY PRACY

poniedziałek - piątek 8:00 - 22:00
sobota, niedziela 10:00 - 18:00